Zgodnie z zaleceniami Centrum Edukacji Artystycznej i Głównego Inspektora Sanitarnego  w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek artystycznych -  III Pomorski Konkurs Perkusyjny i III Pomorski Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym zostaje przeniesiony na późniejszy termin (kwiecień/maj - zależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju). 


REGULAMIN

 

- III POMORSKIEGO KONKURSU PERKUSYJNEGO

- III POMORSIEGO KONKURSU GRY NA ZESTAWIE PERKUSYJNYM

 

§ 1

Organizatorem III Pomorskiego Konkursu Perkusyjnego oraz III Pomorskiego Konkursu Gry na Zestawie Perkusyjnym jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, ul. Majkowskiego 5, 83-300 Kartuzy oraz Stowarzyszenie Musica Cartusiana przy Państwowej Szkole Muzycznej w Kartuzach.

 

§ 2

Konkursy odbędą się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach dnia 16 marca 2020 r.  

 

§ 3

Konkursy są jednoetapowe i odbywają się przy udziale publiczności. 

 

§ 4

Jury konkursów oceniać będzie prezentację każdego uczestnika pod względem muzykalności, walorów brzmieniowych, sprawności technicznej, swobody zachowania na estradzie oraz ogólnej estetyki wykonania. Dla najlepszych wykonawców przewidziane są dyplomy i nagrody.

 

§ 5

Zgłoszenie udziału w konkursie oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać do dnia 2 marca 2020 roku na adres psm.kartuzy@wp.pl .

 

§ 6

Wpisowe w wysokości 80 zł od uczestnika proszę wpłacić na konto Stowarzyszenia Musica Cartusiana przy Państwowej Szkole Muzycznej w Kartuzach Bank BGŻ BNP PARIBAS numer rachunku: 94160014621838635430000001, tytułem: „Konkurs Perkusyjny”. W ramach wpłaconego wpisowego uczestnik może brać udział jednocześnie w dwóch konkursach – Regionalnym Konkursie Perkusyjnym i Regionalnym Konkursie Gry na Zestawie Perkusyjnym. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu. 

 

§ 8

Poprzez wysłanie zgłoszenia na konkursy uczestnicy zezwalają na wykorzystywanie ich wizerunku w kronice szkoły, materiałach promocyjnych kolejnych edycji konkursów, oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

III Pomorski Konkurs Perkusyjny 16 marca 2020 r.

 

§ 9

Regionalny Konkurs Perkusyjny skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia i stopnia podstawowego.

 

§ 10

Regionalny Konkurs Perkusyjny obędzie się w 3 grupach wiekowych:

Grupa I:      uczniowie klas I i II cyklu 6-letniego,

                     uczniowie klasy I cyklu 4-letniego, 

Grupa II:     uczniowie klas III - IV cyklu 6-letniego,

                     uczniowie klasy II cykl 4-letniego, 

Grupa III:    uczniowie klas V i VI – cyklu 6-letniego,

                     uczniowie klas III - IV cyklu 4-letniego,

 

§ 11

Program konkursu:

Grupa I:

Werbel: etiuda lub utwór dowolny,

Ksylofon/dzwonki: utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu, wykonany 

z pamięci, 

 

Grupa II: 

Werbel: 2 etiudy/utwory dowolne zawierające elementy techniki

klasycznej i rudymentarnej,

Ksylofon: utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu, wykonany z pamięci,

Kotły: etiuda lub utwór dowolny solo, 

               (łączny czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.) 

 

Grupa III:

Werbel: 2 etiudy/utwory dowolne zawierające elementy techniki

klasycznej i rudymentarnej,

Ksylofon: utwór dowolny, z akompaniamentem fortepianu, wykonany z pamięci,

Kotły: etiuda lub utwór dowolny solo,

Wibrafon/marimba: etiuda lub utwór dowolny solo, wykonany z pamięci, 

                (łączny czas prezentacji nie może przekraczać 15 min.) 

 

§ 12

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej na godzinę przed planowanym występem kopii partytury utworu dowolnego z akompaniamentem oraz solowych utworów dowolnych przeznaczonych dla jury konkursu, co jest warunkiem prezentacji konkursowej.

 

§ 13

Szkoły delegujące zapewniają uczniom własnego akompaniatora.

 

 

 

III Pomorski Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym - 16 marca 2020 r.

 

§ 14

III Pomorski Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym adresowany jest do miłośników gry na zestawie perkusyjnym, uczęszczających na zajęcia w ośrodkach kultury, uczniów szkół muzycznych, osób uczęszczających na lekcje prywatne oraz amatorów. 

 

§ 15

Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym odbędzie się w 2 grupach wiekowych:

Grupa I – do 12 roku życia, 

Grupa II – od 13 do 19 roku życia,

 

§ 16

Jury Pomorskiego Konkursu Gry na Zestawie Perkusyjnym oceni uczestników na podstawie maksymalnie 2 utworów wykonanych z podkładem muzycznym lub solo. Łączny czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 6 min.

 

§ 17

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w organizacji konkursu. 

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:

Łukasz Lewczak: Tel. 501 495 686,  email: lukasz.lewczak@op.pl 

 

Dla potrzeb konkursów organizatorzy zapewniają instrumentarium, sprzęt nagłośnieniowy (wzmacniacz, mikser, kolumny, monitor odsłuchowy, słuchawki) oraz odtwarzający (cd, komputer). 

1. Ksylofon YAMAHA YX-135 (3 1/2 oktawy, f1-c5),

2. Ksylofon MIDO VERANO Palisander (3 ½ oktawy, f1-c5),

3. Ksylofon MIDO VERANO Palisander (4 oktawy, c-c5),

4. Marimba MIDO (4 1/2 oktawy, F-c4)

5. Wibrafon MIDO CONCERTO NOBLE 3 (3 oktawy, f-f3),

6. Dzwonki SAITO D10 (2,5 oktawy, f5-C8),

7. Kotły MAJESTIC CONCERT SERIES (komplet 4 kotłów),

8. Werbel:

Mapex Black Panther 14"/5,5",

Pearl Export 14"/5,5",

Werbel marszowy MAJESTIC XTD 14"/12",

9. Zestaw perkusyjny PEARL EXPORT:

Bass drum 22",

tom-tom 10", 12",

Floor-tom 14",

Werbel 14"/5,5",

komplet hardware'u,

komplet talerzy PEARL CX (ride 20", crash 16 ", hit-hat 14"),

10. Zestaw perkusyjny HOHNER:

Bass drum 22",

Tom-tom 12", 13",

Floor-tom 16",

Werbel 14"/5,5",

komplet hardware'u,

komplet talerzy HEADLINE PERCUSSION (ride 20", crash 14", hit-hat 14"),


Download
Formularz zgłoszeniowy 2020.pdf
Adobe Acrobat Document 54.9 KB